Zichtbare kwaliteit

 

·         Beide oefentherapeuten staan  geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Met deze registratie is zichtbaar dat wij voldoen aan de opleidingseisen en aan de door onze beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.

·         Beide oefentherapeuten zijn lid van de  landelijke beroepsvereniging VvOCM en van de Regio Gelderland.  

·         Jacqueline Kempen is sinds november 2012 geregistreerd bekkenoefentherapeut + en actief lid van de werkgroep Bekkenoefentherapie van de VvOCM. Zij is lid van de bekkenwerkgroep Ede en van het Bekken Intercollegiaal Overleg Oefentherapeuten Cesar Mensendieck (Bekken IOCM).
Als geregistreerd bekkenoefentherapeut + voldoet zij aan alle eisen die door de beroepsvereniging gesteld worden: verplichte scholing, deelname aan werkgroepen met zowel bekkenoefentherapeuten als bekken-fysiotherapeuten en multidisciplinair overleg met verloskundigen en bekkenfysiotherapeut.

·         De praktijk is aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn, een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar/Mensendieck.De behandelingen worden gegeven door Grace Velthof.
Er wordt door haar deelgenomen aan symposia en scholingen die georganiseerd worden vanuit het Netwerk Chronische Pijn.
Tevens is zij lid van de werkgroep oefentherapeuten Cesar/Mensendieck Chronische Pijn Amersfoort e.o.
De werkgroep komt meerdere keren per jaar bij elkaar voor intercollegiaal overleg.

·         Binnen het Medisch Centrum Asklepios en Medisch Centrum De Burgt zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met Verloskundigen Barneveld, Centrum Evers manuele- en fysiotherapie, Kinderfysiotherapie Barneveld, Logopediepraktijk Asklepios, Podotherapeutisch Centrum “Rond Om” vestiging Barneveld.

·         Buiten het Medisch Centrum Asklepios en Medisch Centrum De Burgt zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met Medifit Barneveld.