Behandelingen

Behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Afspraken dienen bij voorkeur 24 uur van te voren telefonisch te worden afgezegd. Bij ziekte kan de afmelding voor 8.30 uur telefonisch worden doorgegeven. Bij afwezigheid van de therapeuten kan worden ingesproken op het antwoordapparaat.
Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken kunnen bij u in rekening gebracht worden. Het “verzuimtarief” bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door u zelf betaald te worden, de verzekering vergoedt dit niet.

Betalingen

Behandelingen oefentherapie Mensendieck worden vanuit de aanvullende verzekering van uw ziektekostenverzekering vergoed. Hoeveel behandelingen er vergoed worden is afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering.
Controleert u zelf goed of er overschrijding plaats vindt van het aantal behandelingen.
Indien de zorgverzekeraar de behandelingen niet meer vergoed ontvangt u van ons een nota. U dient deze nota binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Menu